TRAIN THE TRAINER
MBTI autoriseret og hva´ så?
Ring og hør mere

MBTI autoriseret og hva´så?

Vil du være en, endnu bedre MBTI facilitator?

Har du en oplevelse af at det er svært at bruge din viden om MBTI i praksis?

Måske bruger du det alt for sjældent og føler at du er blevet lidt “rusten”, eller måske  “bøvler” du med at komme længere end en basis workshop. 

Som ”gammel” underviser på OPP´s autorisationskurser i MBTI®, har jeg modtaget flere forespørgsler, fra autoriserede konsulenter, som har ønsket sparring i forbindelse med planlægning af workshops og kursusforløb. Det er et meget reelt behov, som jeg naturligvis meget gerne vil imødekomme. Derfor tilbyder jeg nu individuel sparring til dig som har lyst til at blive endnu bedre til at anvende MBTI som udviklingsværktøj i din organisation.

Formålet med sparringen er, at give dig et rum hvor du har mulighed for at drøfte egne problemstillinger og udfordringer i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af konkrete undervisning og/eller team bulidning forløb. Du får lejlighed til at videreudvikle dine nuværende facilitator-kompetencer og får inspiration til nye metoder.

Du kan også vælge at bruge mig som observatør og sparringspartner ”on location” når du underviser, så vi efterfølgende kan tage afsæt i de konkrete opmærksomhedspunkter du ønsker at arbejde med. Mulighederne er endeløse, det er dine behov der sætter dagsordenen.

Vi tilrettelægger forløbet sammen, ud fra dine konkrete ønsker og behov, derfor er forløbet velegnet både for nystartede- og erfarne konsulenter. Det er også muligt at udvide forløbet, til en gruppe af autoriserede kollegaer, hvis I har det behov.

Et ”train the trainer” forløb består af minimum 4 timer. Herefter det er muligt at købe flere timer. I nedenstående afsnit kan du finde et eksempel på hvad et forløb kan indeholde.

Sparring før en workshop kan indeholde:

Målgruppeanalyse:

 • Hvem retter aktiviteten sig imod?
 • Hvordan ser den enkelte- og gruppens MBTI-profil ud?
 • Hvilke forhåndshypoteser giver det anledning til?

Målsætning:

 • Hvad er målet for undervisningen?
 • Hvordan kan MBTI´en anvendes for at understøtte denne målsætning?

Metodik:

 • Hvordan skal indholdet tilrettelægges?
 • Sparring i forhold til metoder, teambuilding-øvelser mv.
 • Undervisningstræning – Afprøv nye teknikker og få feedback fra din coach
 • Hvilke overvejelser giver din egen Typekode anledning til i forhold til opgaven?

Sparring efter en workshop kan foregå sådan:

Jeg deltager som bisidder og sparringspartner ”on location” og kan, efter aftale, forestå dele af formidlingen. Egentlig sidemandsoplæring kan også aftales.

Observations fokus aftales forud for forløbet. Observationen foregår ofte mhp. den generelle formidling og mere specifikt i forhold til MBTI.

 • Hvordan forløb dagens undervisning/formidling?
 • Hvordan brugte du din viden om MBTI i dialogen med kursisterne /teamet?
 • Udnyttede du forskellen mellem din egen og deltagernes typekoder?
 • Hvilke erfaringer har du fået med fra dette forløb?

Hvis du gerne vil være endnu bedre til at bruge din MBTI-autorisation, eller høre mere om mulighederne for et skræddersyet forløb hos jer så slå på tråden

Train the Trainer

Individuel sparring
 • Når det passer dig
 • Opstart 2x2 timer
 • Jeg kommer til dig
 • Opfølgning efter aftale
ex. moms

Brug for hjælp?

Skriv så kontakter jeg dig