Kundehistorier
Jeg samler på glade kunder og gode kundehistorier. Jeg gør mig umage, og jeg er stolt af de resultater, vi opnår sammen.
Ring og hør mere

Kundehistorier og cases

Jeg samler på glade kunder og gode kundehistorier. Jeg gør mig umage, og jeg er stolt af de resultater, vi opnår sammen. Mød nogle af mine kunder her. Og kontakt mig gerne, hvis I vil vide mere.

Danmarks Tekniske Universitet

DTU

I de seneste seks år har jeg været ansvarlig for at udvikle Danmarks Tekniske Universitets karrierecoachingforløb for medfølgende ægtefæller til udenlandske vidensmedarbejdere. Jeg har stået for alt fra det indledende design af programmet til undervisning, vejledning og evaluering. Jeg holder fortsat karriereudviklingsworkshops og individuelle karrierecoachingforløb.

Mettes personlige og inspirerende måde at facilitere udviklingsprocesser på har skabt stor fortrolighed i relationen til deltagerne. Det fremgår tydeligt af deres begejstring for programmet og deres udbytte af coachingforløbet. DTU betragter karrierecoaching-tilbuddet som et vigtigt element i forhold til at tiltrække og fastholde udenlandske vidensmedarbejdere, hvorfor vi håber på et fortsat langt og godt samarbejde med Mette.

I met Mette at the Career Development workshop she gave at the DTU. She provided an excellent orientation and made us discover the kind of person and potential we deeply have. With her perfect English skills and her charming personality, Mette knows how to motivate, inspire and unleash the best from each individual.

Lundbeck

Lundbeck

Jeg har haft fornøjelsen af at udvikle og afholde teamudviklingsforløb for Lundbeck i en årrække. Heriblandt har jeg været fast MBTI-workshop-facilitator på Navigator, Lundbecks talentudviklingprogram.

“Mette is a very skilled facilitator who is capable of facilitating MBTI sessions in both Danish and English. She has a high level of professionalism, is focused on learning outcome as well as ensuring that everyone has a nice experience.”

I Lundbeck har vi de sidste mange år brugt MBTI som vores foretrukne udviklingsværktøj. MBTI er en forskningsbaseret og anerkendt personlighedsprofil, som fungerer globalt, og der findes godt materiale - ikke kun inden for typeforståelse men også ift. teams, ledelse, forandring, karriere osv. For Lundbeck giver det rigtig god mening, at vi har en fælles forståelsesramme på tværs af virksomheden, som alle kender.

Vi bruger blandt andet MBTI i vores talent- og lederudviklingsprogrammer, hvor MBTI sammenholdt med 360 feedback danner basis for individuelle udviklingsplaner for deltagerne. Herudover er der mange afdelinger,der anvender MBTI til teambuilding events og individuelle udviklingsforløb.

Mette Nelleberg har været en foretrukken samarbejdspartner for os gennem de sidste 10 år omkring MBTI, både til talentudvikling og teambuilding. Det er både det høje faglige niveau samt de levende eksempler, som Mette kan hive frem for at illustrere, hvordan typerne fungerer, der gør, at vi beder Mette om hjælp. Det er altid en fleksibel tilgang til opgaven, vi møder, der leveres på et smukt og formfuldendt engelsk, og Mette er virkelig ekspert på området, hvilket betyder meget i en virksomhed med mange specialister. Jeg kan varmt anbefale Mette til at hjælpe både med individ- og teamudvikling.

Sekretariatet for erhvervsrettede velfærdsuddannelser

sevu

Jeg har været ekstern konsulent for PASS og medvirket ved implementering af uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger for den nye social- og sundhedsassistentuddannelse i 2017. I den forbindelse har jeg – sammen med de dygtige medarbejdere i PASS – haft fornøjelsen af at udvikle og facilitere inspirationsworkshops for alle landets lokale uddannelsesudvalg.

”Vi har haft stort udbytte af vores samarbejde med Nelleberg Potentialeudvikling i forbindelse med vores landsdækkende uddannelsesforløb for lokale organisationsrepræsentanter på Social- og Sundhedsskolerne. Mettes store faglige indsigt i kombination med hendes viden om gruppe- og læringsprocesser har dannet grundlag den helt rigtige tilrettelæggelse og gennemførelse af forløbet.Som facilitator har Mette en ganske særlige evne til formidle viden og samtidig aktivere deltagernes erfaringer og refleksioner. En væsentlig faktor er, at Mette nemt får andre menneskers tillid. Hun “ser” deltagerne og tør bruge sig selv i relationen. Det er inspirerende og får deltagerne til at lytte og engagere sig, så de får optimalt udbytte af læringsprocesserne."

”Mette har en særlig evne til at finde det rigtige abstraktionsniveau, hvor det centrale perspektiv fastholdes, samtidig med at lokale aktører kan se deres egen rolle og motiveres til at gå videre med deres del af processen.”

Kompetence- & Konfliktinstituttet ApS

Kompetence- og konfliktinstituttet

Jeg er tilknyttet Kompetence- & Konfliktinstituttets netværk som ekstern konsulent og facilitator. I den sammenhæng har jeg været med i flere længerevarende konflikt- og kompetenceudviklingsprojekter i både staten og kommunerne.

”Vi håndplukker Mette til vores projekter ud fra hendes store viden om personlige udviklingsprocesser og fantastiske evne til at formidle på en konkret og praksisnær måde. Hun engagerer deltagerne og giver dem mulighed for at bringe deres egne oplevelser og erfaringer i spil på en støttende og udfordrende måde. Endvidere har Mette talent for at se det store perspektiv og inspirerer deltagerne til at tage ansvar for egen læring. Mette er let at samarbejde med, og det er meget let at synes om hende.”

Lyngby Vidensby

Jeg har været programansvarlig career coach for Lyngby Vidensbys mentorprogram gennem de seneste 3 år. Min rolle i programmet spænder bredt fra design og tilrettelæggelse af workshops og evalueringskoncept til vært, underviser, coach og facilitator. I perioden har vi haft ca. 40 mentorer matchet med 40 udenlandske mentees fra hele verden. Et sjovt og berigende projekt både for deltagerne og mig.

“Mette has played an instrumental role in shaping my career path in Denmark with her constructive feedback and motivation. She has carved a roadmap of my self development & Danish cultural integration. She is an amazing inspirational speaker, humble and witty 😊 She has coached me (alongwith like minded Tribe of 20+ mentee), at Lyngby Vidensby’s Career Mentoring Program. Her close attention to details of overall recruitment journey, made the program quite exciting and informative. I wish her all the best for future endeavors. #Respect #Respect #Respect”

Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest

Region Midtjylland

Vejledning anno 2018. Fra nationale målsætninger til lokale implementeringsstrategier. Gammel vin på nye flasker eller ny praksis?

Jeg har udviklet en inspirationsworkshop for Region Midtjyllands praktikvejlederene for SOSU-assistenteleverne i Hospitalsenheden Vest. Målet var at ændre deres vejledningsfokus og blive mere bevidste om og forholde sig til, elevernes nye kompetencer og uddannelsesmål.

“Mette Nelleberg er en fantastisk inspirator og procesfacilitator. Jeg har mødt Mette ved flere lejligheder, og jeg er meget inspireret af hendes måde at facilitere på. Hendes udstråling og positive måde at møde deltagerne på er unik. Hendes grundige tilgang til opgaverne og store viden, kombineret med en systematik og spændende anvendelse af forskellige læringsmetoder, skaber energi og aktivitet. Det betød hver gang, at vi fik produceret spændende resultater. Jeg kan varmt anbefale Mette som sparringspartner og udviklingskonsulent”

NETS

Jeg har undervist Jesper og hans kollegaer i brugen af testværktøjet til rekruttering og udvikling af medarbejdere.

“I know Mette both as a great colleague from my time at DTU and as a facilitator in Nets. She is great both in a one-to-one coaching role eg. career counselling and one-to-many facilitation of an educational experience. She engages people, and make them not only learn textbook knowledge, but also taking a personal stand inregards to using the tools she presents. Great work!”

Svane Erhvervspsykologi

Svane Erhvervspsykologi

Inge Svane og jeg er tidligere konsulentkollegaer fra Oxford Psycology Press, hvor vi udviklede undervisningsforløb og afholdt autorisationskurser i diverse psykometriske test. I dag arbejder vi begge som selvstændige konsulenter og benytter os af hinandens ekspertise – blandt andet når opgaverne kræver flere konsulenter.

”Jeg kan absolut anbefale Mette som underviser og facilitator. Hun arbejder seriøst med alle typer opgaver og møder velforberedt op til såvel møder som undervisningsforløb. Hun har udsædvanligt gode analytiske evner, kombineret med en stor lydhørhed over for andres synspunkter og inddragelse af ny information, hvilket sætter hende i stand til at arbejde fleksibelt med, hvad der end måtte dukke op undervejs i processen.”

ANDRE KUNDER:

Biogen Idec
CEB is now Gartner
Chr. Hansen A/S
Danske Regioner
FOF Gentofte
FTF-A
Ishøj Kommunale Tandpleje
Jobcenter København JKU
Karolinska Institutets Stockholm
KL (Kommunernes Landsforening)
KONFLIKTINSTITUTTET
Kriminalforsorgens Udd.Center
Lyngby-Taarbeck Vidensby
Nestle AS
Novo Nordisk A/S – Regulatory Director, Regulatory Affairs Labelling Development and Launch
Novo Nordisk A/S – Regulatory Affairs GLP-1, Obesity and Diabetes Complications
Novo Nordisk A/S – 871 Labelling Support
Novo Nordisk A/S – Head of Regulatory Learning, RA Strategic Business Support, Regulatory Learning
Novozymes A/S
Region Midt & Vest
RelationMonitor A/S
SEVU                                                                                                                                                                                                          Ungehuset Brøndby kommune

H. Lundbeck A/S – HR Development
H. Lundbeck A/S – GSM – Operational Support
H. Lundbeck A/S- Regulatory Development Strategy & Policy
H. Lundbeck A/S – Schizophrenia
H. Lundbeck A/S – Global Marketing
H. Lundbeck A/S – Global Market Research
H. Lundbeck A/S – Leadership & Talent Development People & Organization
H. Lundbeck A/S – Head of modeling team Markets Common Data Model (MCDM) | Common Components | IT