Organisationen i fokus
Hvis I vil sikre jeres position på markedet, skal I være på forkant med udviklingen og have fokus på tiltrækning, organisationsudvikling og fastholdelse af de rigtige kompetencer.
Ring og hør mere

ORGANISATIONSUDVIKLING I FOKUS

Det er ikke den stærkeste, der overlever

“Det er ikke den stærkeste art, der overlever. Heller ikke den mest intelligente. Det er den, der er mest modtagelig for forandring.”                                                                                                                               Charles Darwin

Det samme kan man sige om virksomheder. Selv en stærk virksomhed med en sund økonomi er ikke sikret overlevelse uden tilpasningsevne. For medarbejderes og kunders forventninger ændrer sig i takt med  samfunds-udviklingen.

Hvis I vil sikre jeres position på markedet, skal I være på forkant med udviklingen og have fokus på tiltrækning, organisationsudvikling og fastholdelse af de rigtige kompetencer.

Udvikling skaber forventninger

70 % af vores læring og udvikling sker, mens vi arbejder. Den moderne medarbejder bliver i gennemsnit 5 år i samme job. I konkurrencen om at tiltrække og fastholde de rigtige kompetencer er udviklingsmuligheder vigtige. Ikke kun inspirerende workshops én gang om året. 

Men udvikling skaber forventninger. Når en afdeling eller medarbejdergruppe får nye opgaver og udviklingstilbud, flytter de sig. Og derfor vil de naturligt udfordre andre dele af organisationen. Hvis organisationen ikke er agil, skifter de mest inspirerede medarbejdere job, når muligheden byder sig. Derfor skal hele organisationen være omstillingsparat, når organisationsudvikling og medarbejderudvikling sættes på dagsordenen.

Alle vil have udvikling, men ønsker alle forandring?

De fleste ledere ved, at forandring er et grundvilkår. Derfor har de fokus på løbende at udvikle deres medarbejderne. Men det ses desværre også, at de tiltænkte forandringer udebliver. Selvom vi fortæller hinanden, at udvikling er nødvendig, kan forandringerne være uoverskuelige, særligt hvis man ikke selv har ønsket dem. Derfor skal forandringer ledes. Medarbejdernes skal forberedes og inddrages. Og der skal skabes plads til dialog, så alle oplever, at de bliver set og hørt i processen.

Er I klar til forandring?

Har I de rette kompetencer? Har I fokus på de rigtige udviklingsmuligheder? Jeg har god erfaring med at hjælpe virksomheder med strategisk medarbejderudvikling og implementering af nye tiltag. Jeg kan også være jeres sparringspartner, når I ønsker at blive endnu bedre til at håndtere forandringer. Uanset om de er planlagte eller pludselige.

Med organisationen i fokus kan jeg hjælpe jer med:

  • At være sparringspartner i forbindelse med forandringsprocesser, forankring og implementering
  • At træne læringsgrupper i kollegial supervision
  • At undervise i brug af test og testværktøjer til udvikling, rekruttering og outplacement
  • At facilitere workshops om idé- og konceptudvikling 
  • At være sparringspartner i forbindelse med strategisk talentudvikling
  • At være sparringspartner for jeres rekrutteringsteam

Jeg udvikler og afholder læringsforløb for jer og tilbyder undervisning af jeres interne HR-udviklere, undervisere og vejledere, så de kan løfte opgaven.

Medarbejdertrivsel er et fælles ansvar

I en moderne organisation er de personlige egenskaber på dagsordenen, fordi gode relationskompetencer og evnen til at kommunikere konstruktivt sikrer kvalitet. Derfor er personlig udvikling i dag sidestillet med faglig udvikling og er ikke længere et privat anliggende.

Når vi ansætter nye medarbejdere, vil vi gerne sikre os, at de er de bedste til at løse opgaven. Derfor ser vi ikke kun på fagligheden, deres erfaringer og viden. Vi måler også på personligheden, på relationer til andre, graden af ekstroversion, tænkemåde, analytiske evner og følelsesmæssige aspekter som drive og mental robusthed. Medarbejderen skal ikke kun være klædt på til den faglige opgave. De skal kunne samarbejde og trives under forandringer og turbulente forhold. Ligesom med personlig udvikling er medarbejderrobusthed og trivsel ikke kun en privat sag.

Stress er blevet en folkesygdom

Alt for mange medarbejdere bliver stressramte, og det er ikke kun en individuel udfordring. Mange tror fejlagtigt, at det blot handler om at ansætte de rigtige og mest robuste medarbejdere, men forskningen viser, at mental robusthed er et fælles anliggende. Gode kollegiale relationer, oplevelsen af at være god til sit arbejde og at have et godt arbejdsklima er essentielle for den enkeltes mentale robusthed og trivsel. Derfor støtter den gode arbejdsplads op om sine medarbejdere og sikrer gode forhold og et godt arbejdsklima. Også når det går stærkt. ,

Lad os komme i gang

Alle virksomheder er velkomne. Jeg sætter mig ind i jeres virksomheds historie og DNA. Når vi indgår en samarbejdsaftale, skræddersyr jeg et udviklingsforløb tilpasset jeres udfordringer og behov. Derfor kan et udviklingsforløb være kort eller langt, gennemgribende eller igangsættende – alt efter jeres ønsker.

Hvis I er klar til forandring eller er gået i stå midt i processen, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg er altid klar til et nyt, spændende projekt, og jeg glæder mig til at høre om jeres udfordringer.