Kernekompetencer
Jeg brænder for at få ledere og medarbejdere til at se nye perspektiver, så de kan udnytte deres fulde potentiale.
Ring og hør mere

OM NELLEBERG POTENTIALEUDVIKLING

Mit speciale er udvikling af mennesker og organisationer 

Jeg har stor erfaring med at sætte mig ind i komplekse virksomhedskulturer og få øje på det, der ligger under overfladen. Jeg brænder for at få ledere og medarbejdere til at gå nye veje, så de kan udnytte deres fulde potentiale. 

Jeg udvikler relationskompetencer og læringskultur i virksomheder ved at:

  • Skabe tillidsopbyggende kommunikation
  • Gøre forskellighed til en styrke
  • Lære jer at møde konflikter konstruktivt
  • Sikre commitment og ansvarlighed
  • Holde fokus på målet

Sammen udvikler vi det indviklede

Uanset om I har brug for hjælp til en enkelt workshop eller et længere forløb med potentialeudvikling, går jeg ind til en opgave med stor seriøsitet og engagement. Jeg ved, hvad jeg står for, så I ved præcist, hvad I kan forvente af mig. 

Min baggrund

Min faglige baggrund er en kombination af psykologi og HR-udvikling. 

Jeg er inspireret af den anerkendende tilgang til systemisk teori og metode og anvender internationalt anerkendte udviklingsværktøjer. Styrken ved personlighedsprofilerne er, at de på en enkel måde kan skabe overblik over komplekse situationer og give et fælles sprog, som gør det lettere at tale om ”personligheden på arbejde” på en anerkendende måde. Også i udfordrende situationer. 

SÅDAN ARBEJDER VI SAMMEN

Hvad vil I være bedre til?

Formål, mening og resultat er i fokus fra begyndelsen. Der skal være et klart mål, og det skal give mening for deltagerne og i forhold til organisationens målsætninger, strategi og værdier. Derfor er den indledende dialog om jeres ønsker og behov central for vores samarbejde.

Analyse og kreativ tænkning

For at skræddersy et forløb til jer har jeg brug for viden og indsigt i organisationen, teamet og afdelingen. Det gør det muligt at arbejde målrettet med projektet ud fra jeres specifikke behov. Under den grundige forberedelse lægger jeg mærke til de små, ubevidste adfærdstræk, som har stor betydning for samarbejde og trivsel, og som skal ændres for at få det bedst mulige resultat. Det er vigtigt, at der er fuld tillid mellem os, og derfor er der tavshedspligt om alt det, vi drøfter.

Afstand giver perspektiv

Et udviklingsforløb kan sammenlignes med en træningslejr. Når deltagerne får et pusterum fra hverdagen, bliver der overskud til at arbejde fokuseret med at udvikle og ændre praksis og overbevisning. Derfor anbefaler jeg, at workshops holdes uden for jeres vante rammer.

Teori og praksis hånd i hånd

Teori uden praksis ændrer ikke noget, og praksis uden teori er mangelfuld. Når sund fornuft ikke længere er nok til at løse vores udfordringer, skaber det værdi at få tilført ny viden. For mig handler erhvervspsykologi om at forstå de mekanismer, som kan blokere for et konstruktivt samarbejde. Derfor benytter jeg ofte test og testværktøjer til at sikre et fælles sprog om personligheden. MEN de står aldrig alene. 

Den, der arbejder, lærer

Min procesfacilitering tager udgangspunkt i jeres potentialer og kompetencer. Derfor kan I forvente at blive aktiveret og engageret under hele forløbet. I får lejlighed til at arbejde med praktiske øvelser i et trygt og risikofrit læringsmiljø. På den måde føler I jer klædt på til at træne videre, når I kommer tilbage på jobbet. De løsninger, I finder, skal sikre ejerskab af resultaterne, når I sammen skal finde vejen til effektiv forankring af jeres udviklingstiltag.

Ærlig anerkendende feedback

Min feedback bygger på et anerkendende fokus, som har blik for potentialet i både den enkelte medarbejder, teamet og arbejdspladsens rammer. I lærer af jeres sejre og ser udviklingspotentialet i de mindre vellykkede situationer. Det giver markant større udbytte og understøtter en konstruktiv feedbackstruktur. I kan forvente, at jeg deler det, jeg får øje på.

Tilbage til hverdagen

70 % af vores læring sker, mens vi arbejder. 20 % sker i dialog med andre. Det kan være gennem coaching og sparring med en leder, en kollega eller mig. Kun 10 % sker gennem formel træning på et kursus eller en workshop. Derfor er mit altoverskyggende fokus, at læringen skal kunne anvendes i hverdagen.

Gode intentioner og inspiration fra en workshop følges op af en konkret handlingsplan. Derfor laver vi sammen en praktisk plan for det videre forløb efter workshoppen. Herefter kan I vælge, om I selv ønsker at stå for opfølgningen, eller om vi skal gøre det sammen. HUSK at det er de konkrete tiltag og opfølgningen, der sikrer, at læringen forankres, at aftalerne bliver ført ud i livet, og at de gode intentioner bliver til virkelighed.

Min værktøjskasse indeholder bl.a.

MBTI
OPQ
MMTIC
CPI260
SHL
JTI
FIVE
Firob

"Vi ser ikke ting som de er, vi ser tingene som vi er"

Anais Nin

Måske er det tid til at skifte perspektiv.