Kernekompetencer
Jeg brænder for at få ledere og medarbejdere til at se nye perspektiver, så de kan udnytte deres fulde potentiale.
Ring og hør mere

OM NELLEBERG POTENTIALEUDVIKLING

Mit speciale er udvikling af mennesker og organisationer 

Jeg har stor erfaring med at sætte mig ind i komplekse virksomhedskulturer og få øje på det, som er blevet en selvfølgelighed i organisationen. Jeg arbejder med at få ledere og medarbejdere til at gå nye veje, så de kan udnytte deres fulde potentiale. 

Jeg udvikler relationskompetencer og læringskultur i virksomheder ved at:

  • Skabe tillidsopbyggende kommunikation
  • Gøre forskellighed til en styrke
  • Lærer jer at møde konflikter konstruktivt
  • Sikre commitment og ansvarlighed
  • Holde fokus på målet

Sammen udvikler vi det indviklede

Uanset om I har brug for hjælp til en enkelt workshop eller et længere forløb med fokus på strategisk potentialeudvikling, går jeg ind til en opgave med stor seriøsitet og engagement. Jeg ved, hvad jeg står for, så I ved præcist, hvad I kan forvente af mig. 

Min baggrund

Min faglige baggrund er en kombination af psykologi og HR-udvikling. 

Jeg er inspireret af den anerkendende tilgang til systemisk teori og metode og anvender internationalt anerkendte udviklingsværktøjer. Styrken ved personlighedsprofilerne er, at de på en enkel måde kan skabe overblik over komplekse situationer og give et fælles sprog, som gør det lettere at tale om ”personligheden på arbejde” på en anerkendende måde. Også i udfordrende situationer. 

SÅDAN ARBEJDER VI SAMMEN

Hvad vil I være bedre til?

Formål, mening og resultat er i fokus fra begyndelsen. Der skal være et klart mål, så ligger i tråd med organisationens målsætninger, strategi og værdier og det skal give mening for deltagerne. Derfor er den indledende dialog om jeres ønsker og behov central for vores samarbejde.

Analyse og kreativ tænkning

For at skræddersy et forløb til jer har jeg brug for viden og indsigt i organisationen, teamet og afdelingen. Det gør det muligt at arbejde målrettet med projektet ud fra jeres specifikke behov. Det er vigtigt, at der er fuld tillid mellem os, og derfor er der tavshedspligt om alt det, vi drøfter.

Afstand giver perspektiv

Jeg anbefaler at  workshops og kursus dage afholdes uden for jeres vante rammer. Det giver deltagerne et pusterum fra hverdagen og og gør det lettere at skifte perspektiv og arbejde fokuseret med at udvikle og ændre praksis. 

Den, der arbejder, lærer

Den der arbejder, lærer, derfor kan I forvente at blive aktiveret og engageret under hele forløbet. I får lejlighed til at arbejde med praktiske øvelser i et trygt og sjovt læringsmiljø. Målet er at I er klar til at  “træne” videre, når I kommer tilbage på jobbet. I kommer til at arbejde jer frem til egne målsætninger og metoder, så I sammen finder vejen til en effektiv forankring af jeres udviklingstiltag.

Ærlig og anerkendende feedback

Under vejs i forløbet kan I regne med at at få både anerkendende og ærlig feedback, ligesom jeg vil udfordre jer og få jer til at forholde jer til udviklingspotentialet i medarbejdergruppen, organisering og ledelsesstrukturer. I kommer til at tage afsæt i jeres egne sejre og mindre vellykkede situationer, fordi praksis-læring gir langt større udbytte end “powerpoint og tankpasserpædagogik”  

Tilbage til hverdagen

Gode intentioner og inspiration fra en workshop følges op af en konkret handlingsplan, med milepæle for det videre forløb. I vælger, selv om I selv ønsker at stå for opfølgningen, eller om vi skal gøre det sammen. HUSK at det er de konkrete tiltag og opfølgningen, der sikrer, at læringen forankres, at aftalerne bliver ført ud i livet, og at de gode intentioner bliver til virkelighed.

Min værktøjskasse indeholder bl.a.

MBTI
OPQ
MMTIC
CPI260
SHL
JTI
FIVE
Firob

"Vi ser ikke ting som de er, vi ser tingene som vi er"

Anais Nin

Måske er det tid til at skifte perspektiv.