Bedre trivsel og resultater
Nå nye højder med potentialeudvikling i store og mellemstore organisationer, for medarbejdere og teams.
Ring og hør mere

NELLEBERG POTENTIALEUDVIKLING

Dygtige og loyale medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv. Det betaler sig at investere i dem. Både når det gælder kompetenceudvikling og trivsel.

Mit speciale er udvikling af mennesker og organisationer.

Jeg arbejder primært med at udvikle relationskompetencer med fokus på den gode samarbejdskultur, læring og forandringsprocesser i organisationen.

Med andre ord så hjælper jeg organisationer, teams og medarbejdere til at blive bedre til at bruge hinandens ressourcer konstruktivt og sætte udvikling på dagsordenen. Ikke bare som en kursusdag en gang om året, men som en måde at være sammen på. Sammen gør vi en arbejdsdag til en udviklingsdag.

Jeg er overbevist om, at fagligt stærke medarbejdere, som har selvindsigt og kender deres egne styrker og udfordringer er langt bedre til at samarbejde og få det bedste ud af teamets samlede kompetencer. De er en uundværlig ressource i enhver virksomhed.

DTU

”Mettes personlige og inspirerende måde at facilitere udviklingsprocesser på
har skabt stor fortrolighed i relationen til deltagerne. Det fremgår tydeligt af
deres begejstring for programmet og deres udbytte af coachingforløbet. DTU
betragter karrierecoaching-tilbuddet som et vigtigt element i forhold til at
tiltrække og fastholde udenlandske videns-medarbejdere, hvorfor vi håber på
et fortsat langt og godt samarbejde med Mette.”

Tina Messerschmidt Nielsen, Kontorchef, HR Rekruttering og International
Faculty Services

INTET FORANDRER SIG UDEN FORSTYRRELSE​

En virksomhed behøver ikke at være ret stor, før det begynder at blive indviklet at finde ud af, hvem der gør hvad og hvorfor. De gode intentioner træder hurtigt i baggrunden, når hverdagen sætter ind.

I den situation er det godt at få hjælp fra en udenforstående, der kan stille de rigtige spørgsmål og har erfaring med at udvikle enkle strategier for en effektiv forandringsprocess.

Der er mange måder at skabe forandringer på, men der er intet der forandrer sig uden en passende forstyrrelse og mod til at gøre noget andet, end vi plejer. 

Lad os mødes

En uformel snak om jeres udfordringer og ønsker, er et godt udgangspunkt for et frugtbart samarbejde. 

En udviklingsproces kan være for mange eller for få og den kan vare over flere dage eller blot en enkelt eftermiddag. Hvordan netop jeres forløb skal skrues sammen, finder vi ud af, når vi har talt om jeres ønsker og muligheder.