Bedre trivsel og resultater
Nå nye højder med potentialeudvikling i store og mellemstore organisationer, for medarbejdere og teams.
Ring og hør mere

NELLEBERG POTENTIALEUDVIKLING

Dygtige og loyale medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv. Det betaler sig at investere i dem. Både når det gælder kompetenceudvikling og trivsel.

Mit speciale er udvikling af mennesker og organisationer.

Jeg arbejder primært med at udvikle relationskompetencer med fokus på det gode samarbejde, kultur- og forandringsprocesser og læring i organisationen.

Med andre ord så hjælper jeg organisationer, teams og medarbejdere til at blive bedre til at bruge hinandens ressourcer konstruktivt og sætte udvikling på dagsordenen. Ikke bare som en kursusdag en gang om året, men som en måde at være sammen på. Fx ved at gøre en arbejdsdag til en udviklingsdag.

Jeg er overbevist om, at fagligt stærke medarbejdere med en god
selvforståelse kan se deres rolle i organisationen og ved, hvordan de får det bedste ud af både deres egne og teamets samlede indsats. De er en uundværlig ressource i enhver virksomhed.

DTU

”Mettes personlige og inspirerende måde at facilitere udviklingsprocesser på
har skabt stor fortrolighed i relationen til deltagerne. Det fremgår tydeligt af
deres begejstring for programmet og deres udbytte af coachingforløbet. DTU
betragter karrierecoaching-tilbuddet som et vigtigt element i forhold til at
tiltrække og fastholde udenlandske videns-medarbejdere, hvorfor vi håber på
et fortsat langt og godt samarbejde med Mette.”

Tina Messerschmidt Nielsen, Kontorchef, HR Rekruttering og International
Faculty Services

INTET FORANDRER SIG UDEN FORSTYRRELSE​

En virksomhed behøver ikke at være ret stor, før det begynder at blive indviklet at finde ud af, hvem der gør hvad og hvorfor. De oprindelige planer og intentioner træder hurtigt i baggrunden, når hverdagen sætter ind.

I den situation er det godt at få hjælp fra en udenforstående, der kan stille de rigtige spørgsmål og har erfaring med at udvikle enkle strategier for næste trin i udviklingsprocessen.

Der er mange måder at skabe forandringer på, men ingenting  forandrer sig uden en passende forstyrrelse, motivation og mod til at gøre noget andet, end vi plejer. 

Lad os mødes

En inspirerende dialog om jeres udfordringer og ønsker er et godt udgangspunkt for et frugtbart samarbejde. Vi aftaler rammerne for forløbet sammen. 

En proces kan være for mange eller for få. Den kan vare over flere dage eller blot en enkelt eftermiddag. Hvordan netop jeres forløb skal skrues sammen, finder vi ud af, når vi gennemgår jeres ønsker og muligheder.