Teamet i fokus
Et stærkt team er guld værd. Men at sammensætte et fagligt stærkt hold gør det ikke alene.
Ring og hør mere

TEAMET I FOKUS

Et velfungerende team har tillid til hinanden, mod til at løse konflikter og vilje til at forstå deres kollegaer. Det kræver en fokuseret indsats at nå dertil. Men når det lykkes, skaber det motivation og arbejdsglæde.

Gode indbyrdes relationer er fundamentet for et stærkt og velfungerende team. Et godt team arbejder sammen om at nå et fælles mål. Også på bekostning af den enkeltes synlighed og personlige holdninger. For at det skal lykkes, skal alle være i stand til at lægge individuelle behov og holdninger til side. Teambuilding kan være en mulighed.

Forskellighed er en styrke

Når I vil sætte det stærkeste hold, skal I ikke bare finde de bedste medarbejdere. Det er mindst ligeså vigtigt at være bevidst om gruppens personligheder. 

Et team med stor diversitet skal bruge energi på at finde hinanden, men når de først lærer at udnytte deres faglige og personlige forskelligheder, bliver de et stærkt team. Når tilliden er på plads, vil de forskellige perspektiver udfordre og motivere teammedlemmerne. 

Gå udfordringerne i møde

På en arbejdsplads findes der ligeså mange forskellige personligheder, behov og meninger som medarbejdere. Derfor er det naturligt, at I fra tid til anden støder ind i udfordringer. At skabe en arbejdsplads uden konflikter er umuligt og bør ikke være et mål. I bør derimod sigte efter et nyt syn på konflikterne og lære at udnytte dem til jeres fordel. 

Konflikter er en åbning til at udvikle jeres praksis og jeres samarbejdskultur. Hvis de fejes ind under gulvtæppet, risikerer I at underminere tilliden til hinanden. Og det er langt mere ødelæggende for et team end at få konflikten frem i lyset.
Jeg kan lære jer at gå konflikterne i møde, så I kommer stærkere ud på den anden side og er rustet til nye udfordringer.

Bliv et stærkt team med teambuilding

Det kan være svært at vide, hvor I skal begynde, når I vil styrke jeres team. Men der er hjælp at hente. Jeg assisterer jer fra start til slut med alt fra planlægning og facilitering til implementering og evaluering.

Teambuilding handler om at skabe bedre resultater, få nye færdigheder, opstille klare mål og have en urokkelig tro på, at vi kan opnå mere sammen end hver for sig. Det er med det udgangspunkt, jeg går ind til en opgave.

Udvikling af jeres team eller afdeling kan også bestå i at tilrettelægge og implementere nye tiltag, facilitere faglige udviklingsprocesser og se udfordringer i et nyt perspektiv. Jeg arbejder ikke efter en ”one-size-fits-all”-model. Jeg tilpasser forløbet, så det passer til jeres virksomhed og udfordringer. Jeg er nysgerrig af natur og er altid interesseret i nye projekter. 

På mine teambuilding-forløb kan I få hjælp til at skabe en samarbejdskultur, hvor:

  • Tillid er fundamentet for samarbejdet
  • Der er mod til at tackle konflikter
  • Der løbende skabes enighed om målet og meningen med arbejdet
  • Mangfoldighed og diversitet i kultur, personlighed og kompetencer værdsættes
  • Alle i teamet kommunikerer respektfuldt
  • Det er naturligt at udfordre og motivere hinanden
  • Alle tager ansvar for sig selv og teamet

Kontakt mig på telefon eller mail og lad os finde ud af, hvordan vi sammen kan lave jeres udfordringer om til et aktiv og udnytte potentialet i jeres team fuldt ud.