Er du en del af et velsmurt lederteam?

Til inspiration, provokation og fornyelse.

Er du en del af et velsmurt lederteam eller er der plads til forbedring?

Når samarbejdet halter, er der typisk fem ting, der bør tjekkes efter i sømmene.

Tjek dit team her:

Hvordan ser det ud hos jer? Er I et ”high-performance”-team eller er der plads til forbedring?

Hvis dit team er havnet i det røde felt, eller bare gerne vil helt op i det grønne, så læs videre og få 5 gode råd.

5 gode råd

Vis tillid

Tillid er en forudsætning for et godt ledelsesteam. Hvis I ikke stoler på hinanden og er villige til at tale om fejltagelser, bliver det umuligt at løse problemer sammen.

I skal øve jer i at være sårbare overfor hinanden og vise jeres kollegaer, at deres åbenhed ikke bliver brugt imod dem. Begynd med at fortælle hinanden om områder, hvor I mangler faglige kompetencer, eller har lavet en fejl og bed så om hjælp fra teamet.

Hvis det er svært, så begynd med at lære hinanden bedre at kende. Fortæl din personlige historie og tal om, hvem der bidrager med hvad i jeres team.

Gå aktivt ind i konflikter

Uden tillid vil teammedlemmerne ikke involvere sig oprigtigt i diskussioner. Konflikter forbliver uløste, hvis alle først og fremmest fokuserer på egne interesser. I risikerer, at dialogen bliver præget af vage udmeldinger eller at den bliver strategisk og manipulerende.

I skal øve jer i at holde fokus på en sund debat, hvor I undersøger jeres uenighed, uden at det bliver personligt. Når alle involverer sig ærligt og konstruktivt i debatten, bliver det lettere at nå frem til en beslutning, som alle kan og vil tage ansvar for.

I skal øve jer i at coache hinanden til ikke at trække jer ud af en sund debat. Når de teammedlemmer, der er involveret i konflikten, føler sig utilpasse med graden af uenighed, skal et andet teammedlem bryde ind for at minde dem om, at det, de gør, er nødvendigt og dermed give deltagerne den nødvendige selvtillid til at fortsætte.

Nogle ledere har svært ved at lade en løsning udvikle sig naturligt, uden selv at begynde at løse konflikten. Men det er nødvendigt at kunne beherske sin trang til hurtigt at gribe ind for at skabe den mest holdbare løsning.

Tag ansvar for jeres beslutninger

Hvis teammedlemmerne ikke kan have en åben og ærlig diskussion, er det sjældent, at de reelt forpligter sig til de beslutninger, der bliver truffet i teamet, også selv om de umiddelbart lader til at være enige undervejs i drøftelserne.

Forpligtelse indeholder to elementer: klarhed og tilslutning.

Velfungerende teams træffer klare beslutninger og de forventer 100 pct. tilslutning fra alle teammedlemmer. Gode teams ved, at ren konsensus sjældent er opnåeligt, derfor vil de finde andre måder at skabe tilslutning på. Alle idéer skal overvejes oprigtigt, fordi det øger viljen til, at alle mobiliserer deres kræfter omkring teamets beslutninger.

I skal øve jer i at skabe klarhed  i jeres beslutninger og træffe beslutninger frem for at sparke afgørelser til hjørne. Når et møde er afsluttet, skal teamet gennemgå de mest centrale beslutninger og aftale, hvad der skal viderekommunikeres til medarbejdere eller andre interessegrupper, og hvem der er ansvarlige for hvad.

Det behøver ikke at tage mere end ti minutter, og på den måde er alle i teamet helt afklaret med, hvilke beslutninger, der er foretaget på mødet.

Hold hinanden ansvarlige

Hvis der mangler commitment til jeres beslutninger, eller I ikke tør gå ærligt ind i konflikterne, vil selv den mest ansvarlige kollega tøve med at påtale handlinger, der ikke er hensigtsmæssige eller til fordel for teamet.

Ansvarlighed er, når teammedlemmerne tør påtale deres kollegers performance eller adfærdsmønstre, hvis det skader teamet. Teams, der har denne evne, forbedrer deres indbyrdes relationer og demonstrerer, at de respekterer hinanden og har høje forventninger til hinandens indsats.

I skal øve jer i at give hinanden feedback. Det er en god ide at planlægge hvor og hvordan I giver hinanden feedback. Tal om, hvordan I synes, jeres kolleger klarer sig i forhold til de fastlagte mål.

Teamet skal fungere som den primære kontrolmekanisme for ansvarligheden. Men den øverste leder i teamet skal også være parat til at fungere som den ultimative dommer på det område, hvis teamet ikke selv formår det.

Hold fokus på målet

Hvis medlemmerne af teamet ikke holder hinanden ansvarlige, og ikke opmærksomheden rettet mod de fælles mål, vil de prioritere deres individuelle behov højere og sikre egen succes frem for teamets.

Mål handler om, at lykkes med det, som organisationen er sat i verden for. Jeres opgave er at beslutte retning, og definerer de delmål som skal være jeres pejlemærker på vejen mod det endelige mål.

I skal øve jer i at holde fokus på målet og være villige til at forpligte jer på at opnå specifikke mål inden for en bestemt periode. Målopfyldelse skal være på dagsordenen hver gang, I holder ledermøder.

I skal øve jer i at være uselviske, objektive og anerkende dem, som reelt yder et bidrag til opnåelsen af teamets mål.

At opnå succes i et team handler om at bruge sin sunde fornuft kombineret med disciplin og udholdenhed. Medlemmer af velfungerende teams erkender deres menneskelige fejl og overvinder derved de naturlige tilbøjeligheder, som ellers kan giver næring til de fem dysfunktioner.

Artiklen er skrevet med udgangspunkt i bogen “De 5 dysfunktioner i et Team” af Patrick Lencioni.

Inspireret?

Jeg håber, at du er blevet inspireret, opmærksom eller klogere på tilstanden i dit leder-team.

Hvis du har lyst til mere, så kontakt mig for en samtale om, at lede forandringer i din organisation.

Skriv på nelleberg@potentialeudvikling.nu eller ring 52400667.