TKI Workshop
Meningsfyldte konflikter
Ring og hør mere

Brug jeres konflikter konstruktivt

Er I klar til at udforske potentialet i jeres konflikter?

TKI og konflikthåndtering på jobbet

Selvom konflikter er en naturlig del af livet, privat såvel som på jobbet, så oplever de fleste konflikter som ubehagelige eller unyttige.

Der der er stor forskel på, hvordan mennesker reagerer i en konfliktsituation. Nogle konfronterer med stor iver, de oplever konflikten som en boksearena, hvor det handler om at vinde eller få ret. Andre forsøger en mere smidig attitude og undviger helst konflikten, uanset prisen. Andre igen forsøger at finde et acceptabelt kompromis eller en løsning hvor alle parter får deres ønsker opfyldt. 

Thomas-Kilmann Konflikt Inventory –  TKI er et konflikthåndteringsredskab som tester deltagernes foretrukne måde at håndterer konflikter på, ud fra  fem forskellige tilgange til en konfliktsituation. Formålet med at anvende TKI  er at give deltagerne en øget selvindsigt og mulighed for at vælge nye måder at arbejde med konfliktfyldte situationer på.  

Når deltagerne flytter sig fra at reagerer på automatpilot, i en given konflikt, til at bestemme sig for den strategi, som passer bedst til den konkrete situation, kan konflikter blive både givende om meningsfyldte. 

Indhold                           

På TKI Workshoppen vil vi udforske konfliktpotentialet, med udgangspunkt i Thomas-Kilmann Konflikthåndteringsværktøj.

TKI modellen introduceres i teori og praksis. Alle deltagerekommer kommer til at udfylde et spørgeskema, som viser deres personlige “automatpilot” i konfliktfyldte situationer.

De enkelte TKI profiler bliver brugt som udgangspunkt for drøftelser af konflikthåndtering på arbejdspladsen og praktisk øvelser, hvor deltagerne får mulighed for at øve sig i at anvende alle konfliktstrategierne.

Form

Workshoppen er tilrettelagt som en blanding af teoretiske oplæg, praktiske øvelser og jeres eksempler fra det virkelige liv. I får praktiske anvisninger, konkrete metoder, visuelle erindringsmarkører og meget mere.

Denne workshop er IKKE et traditionelt kursusforløb, hvor jeg leverer indhold og derefter tester jeres viden. Det er derimod i HØJ GRAD et forløb, der inviterer til deltagernes aktive deltagelse og vilje til at dele ud af egne erfaringer på godt og ondt.

Workshoppen kan tilrettelægges med 5 til ca. 15 deltagere. Prisen er pr. hold (ex. moms) og inkluderer et opfølgende møde 6-8 uger efter workshoppen.

Deltagerprofil

Denne workshop henvender sig til teams og afdelinger som gerne vil blive endnu bedre til at bruge hverdagens konflikter til udvikling og fremdrift frem for det modsatte. 

Udbytte af workshoppen

Efter workshoppen, har I fået ny viden og mulighed for at gå mere konstruktivt ind i konfliktfyldte situationer. 

I kan identificere

  • Egne- og andres konfliktstrategier 

I har redskaber til at

  • Bruge konflikter som afsæt for forandring
  • Vælge konfliktstrategi og adressere konflikter på en ny måde
  • Ændre, den måde I taler om konflikter på, i teamet
  • Supporterer hinanden i svære konflikter 

Kort sagt, I kan handle mere kompetent i forhold til konflikter, såvel internt i virksomheden som eksternt.

TKI WORKSHOP

Nelleberg Potentialeudvikling
  • Hvornår er I klar?
  • Fra kl. 9.00 - 16.00
  • Max. 15 deltagere
  • Hos jer eller mig?
  • Opfølgning efter 6-8 uger

Brug for hjælp?

Tilmelding til Workshop