Medarbejderen i fokus
Dygtige og loyale ledere og medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv. Det betaler sig at investere i dem.
Ring og hør mere

UDVIKLING AF RELATIONSKOMPETENCER

Dygtige, loyale ledere og medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv, og det betaler sig at investere i dem. Både når det gælder kompetenceudvikling og trivsel.

Vi lever, lærer og arbejder i sociale fællesskaber. Derfor er evnen til at skabe gode relationer afgørende for vores succes. 

I moderne organisationer er forandringshastigheden høj. Det er de gode relationer og evnen til at samarbejde der skal sikre sammenhængskraften gennem hele processen. Indsigtsfulde medarbejdere der tager ansvar for sig selv og teamet, er de bedste samarbejdspartnere internt og eksternt. Derfor er arbejdet med relationelle kompetencer en vigtig del af moderne medarbejderes faglige udvikling.

Gør dine udfordringer til et aktiv

Alle oplever at blive personligt udfordret fra tid til anden – især i pressede situationer og der er ofte en rød tråd i vores måde at reagere på. 

Men udfordringer behøver ikke kun at være negative. Udfordringer kan være med til at udvikle os, når vi får  øjnene op for vores handlemønstre og tankesæt, kan vi ændre dem. At gøre udfordringer til et aktiv – både for os selv og vores kollegaer – er det, der er omdrejningspunktet i  læringsforløb med medarbejderen i fokus.

Det er let at tænke, at de andre – medarbejdere, kollegaer eller kunder, bør håndtere konflikter bedre. Men husk at du også selv har et ansvar for at forandre en svær situation. Det lyder enkelt, men det er det ikke altid. 

At arbejde med relationskompetencer er ikke kun et spørgsmål om at lære nye færdigheder. Vores evne til at skabe og vedligeholde relationer er tæt knyttet til vores mentale robusthed og grundlæggende identitet. Netop derfor kræver det overskud og fokus at ændre vaner og lære nye handlemønstre.

Hvis du oplever udfordringer og uhensigtsmæssige måder at reagere på, kan jeg være din sparringspartner på rejsen.

BRUG DIT POTENTIALE

Kend dit potentiale og tro på dig selv!

Hvis du vil have et godt arbejdsliv, er det vigtigt at kunne sige fra og at kende dine grænser. Men det er mindst lige så vigtigt at kende egne styrker og sige til ”det her er jeg god til”. Når du tror på dig selv, bliver du den bedste udgave af dig selv. Du bliver dygtigere, fordi du tør udfordre dig selv med nye arbejdsopgaver, afprøve nye metoder og idéer. Når du bruger dit potentiale styrker du både din arbejdsglæde og din mentale robusthed.

Alle har potentiale. Det handler bare om at få øje på det, bringe det i spil og udvikle det. Det kan jeg hjælpe  med.

Personlig udvikling består af et coachingforløb, som kan indeholde:

  • Kend dig selv
  • Find dit fokus og sæt mål for din udvikling
  • Bliv bevidst om din konfliktstrategi
  • Træn din selvtillid
  • Accepter dine følelser
  • Kom videre efter fejl
  • Brug dit netværk og bed om feedback
  • Bryd din stresscyklus

Der er mange grunde til at arbejde med personlig udvikling, og det er altid dig, der sætter dagsordenen for din udvikling. Derfor sammensættes forløbet ud fra dine behov.

Skal jeg hjælpe med at udvikle dine medarbejderes potentiale?

Som leder skaber du resultater gennem andre. Derfor er det afgørende, at du forstår, hvordan din adfærd påvirker andre mennesker. Når du kender dig selv, dine styrker og udfordringer, bliver du i stand til at bruge dine ressourcer aktivt i dit lederskab. 

Der kan også være udfordringer og potentiale, som dine medarbejdere vil have glæde af at arbejde med for at sikre det optimale teamsamarbejde og trivsel. Jeg kan hjælpe dig med begge dele.

Et udviklingsforløb med individuelt fokus kan være et coachingforløb med et på forhånd defineret antal timer – eventuelt suppleret med en ”on the job training day”, hvor jeg følger dig i forskellige sammenhænge og giver dig feedback på dine udviklingsområder. Forløbet strækker sig typisk over en længere periode.

Hvis du ønsker at udvikle dit potentiale og dine relationskompetencer, kan jeg hjælpe dig. Det koster kun en kop te at drøfte mulighederne for et samarbejde. Kontakt mig på telefon eller mail og lad os finde ud af, hvordan vi sammen kan ændre udfordringer til et aktiv og få dine medarbejderes potentiale til at blomstre.