Medarbejderen i fokus
Dygtige og loyale ledere og medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv. Det betaler sig at investere i dem.
Ring og hør mere

UDVIKLING AF RELATIONSKOMPETENCER

Dygtige og loyale ledere og medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv, og det betaler sig at investere i dem. Både når det gælder kompetenceudvikling og trivsel.

Vi lever, lærer og arbejder i sociale fællesskaber. Derfor er vores evne til at skabe gode relationer afgørende for succes. I moderne organisationer er forandringshastigheden høj. Derfor bliver gode relationer og evnen til at samarbejde det bærende element.

Indsigtsfulde medarbejdere tager ansvar for sig selv og teamet. De bliver de bedste samarbejdspartnere internt og eksternt. Derfor er arbejdet med relationelle kompetencer en vigtig del af moderne medarbejderes faglige udvikling.

Gør dine udfordringer til et aktiv

Alle oplever at blive personligt udfordret fra tid til anden – især i pressede situationer. Der er ofte en rød tråd i vores måde at reagere på. 

Men udfordringer behøver ikke at være negative. Udfordringer kan være med til at skubbe os fremad, udvikle os og få øjnene op for vores handlemønstre og tankesæt. At gøre udfordringer til et aktiv – både for os selv og vores kollegaer – er det, der er omdrejningspunktet i mine læringsforløb med medarbejderen i fokus.

Det er let at tænke, at dine medarbejdere, kollegaer eller kunder bør håndtere konflikter bedre. Men du har selv mulighed for at præge en svær situation. Det lyder enkelt, men det er det ikke. At arbejde med relationskompetencer er ikke kun et spørgsmål om at lære nye færdigheder. Vores evne til at skabe og vedligeholde relationer er knyttet til vores mentale robusthed og grundlæggende identitet. Og netop derfor kræver det overskud og fokus at ændre vaner og lære nye handlemønstre.

Hvis du har udfordringer eller uhensigtsmæssige måder at reagere på, kan jeg være din sparringspartner på rejsen.

BRUG DIT POTENTIALE

Kender du dit potentiale og dine relationskompetencer? Tror du på dig selv?

Hvis du vil have et godt arbejdsliv, er det vigtigt at kunne sige fra og at kende dine grænser. Men det er mindst lige så vigtigt at kende dit værd og sige ”det her er jeg god til”. Når du tror på dig selv, bliver du bedre og dygtigere, fordi du tør at udfordre dig selv med nye arbejdsopgaver, nye metoder og nye idéer. Når du bruger dit potentiale styrker du både din arbejdsglæde og din mentale robusthed.

Alle har potentiale. Det handler bare om at få øje på det, bringe det i spil og udvikle det. Det kan jeg hjælpe  med.

Personlig udvikling består af et coachingforløb, som kan indeholde:

  • Kend dig selv
  • Find dit fokus og sæt mål for din udvikling
  • Bliv bevidst om din konfliktstrategi
  • Træn din selvtillid
  • Accepter dine følelser
  • Kom videre efter fejl
  • Brug dit netværk og bed om feedback
  • Bryd din stresscyklus

Der er mange grunde til at arbejde med personlig udvikling, og det er altid dig, der sætter dagsordenen for din udvikling. Derfor sammensættes forløbet ud fra dine behov.

Skal jeg hjælpe med at udvikle dine medarbejderes potentiale?

Som leder skaber du resultater gennem andre. Derfor er det afgørende, at du forstår, hvordan din adfærd påvirker andre mennesker. Når du kender dig selv, dine styrker og udfordringer, bliver du i stand til at bruge dine ressourcer aktivt i dit lederskab. 

Der kan også være udfordringer og potentiale, som dine medarbejdere vil have glæde af at arbejde med for at sikre det optimale teamsamarbejde og trivsel. Jeg kan hjælpe dig med begge dele.

Et udviklingsforløb med individuelt fokus kan være et coachingforløb med et på forhånd defineret antal timer – eventuelt suppleret med en ”on the job training day”, hvor jeg følger dig i forskellige sammenhænge og giver dig feedback på dine udviklingsområder. Forløbet strækker sig typisk over en længere periode.

Hvis du ønsker at udvikle dit potentiale og dine relationskompetencer, kan jeg hjælpe dig. Det koster kun en kop te at drøfte mulighederne for et samarbejde. Kontakt mig på telefon eller mail og lad os finde ud af, hvordan vi sammen kan ændre udfordringer til et aktiv og få dine medarbejderes potentiale til at blomstre.