Nelleberg Partnerskaber
Interesseret i at samarbejde?
Ring og hør mere

OM NELLEBERG PARTNERSKABER

Nelleberg & Roiit

Peter Christian Andersen fra Roiit har 25 års erfaring med implementering af digitale læringsløsninger. Omdrejningspunktet for Roiit er at omdanne organisationers strategier til konkrete forandringer i hverdagen.

Nelleberg & Roiit har udviklet et fælles produkt “Næste Generation af Teamudvikling”, der kobler 5 Behaviors of a Cohesive Team med social læring og coaching. Konceptet understøttes af vores coachingplatform iConnect.

Vi samarbejde typisk med med dig, som er HR-professionel eller HR-chef i mellemstore eller store organisationer. Vi tilbyder langsigtede projekter, der hjælper jer med at holde fokus på løbende kompetenceudvikling.

Hvis du vil du høre mere om metoder, erfaringer, og muligheder. så kontakt mig her fra hjemmesiden eller ring på tel. 52400667

Besøg også https://roiit.dk

Nelleberg & K-KI

K-KI Kompetence-og Konflikt instituttets stifter Merete Hessel har 17 års erfaring som leder, med ansvar for undervisning, uddannelse og it. De sidste 15 år i K-KI har Merete trænet ledere og medarbejdere i forebyggelse og håndtering af konflikter, samt undervist i facilitering som lærings- og ledelsesværktøj.

Nelleberg & K-KI arbejder med kompetenceudvikling på strategisk og operationelt niveau, med fokus på ledelse og konfliktuddannelse. Vi samarbejder både med offentlige og private virksomheder.

Hvis du vil du høre mere om metoder, erfaringer, og muligheder. så kontakt mig her fra hjemmesiden eller ring på tel. 52400667

Besøg også https://k-ki.dk/ 

 

 

SÅDAN ARBEJDER VI SAMMEN

Hvad vil I være bedre til?

Formål, mening og resultat er i fokus fra begyndelsen. Der skal være et klart mål, og det skal give mening for deltagerne og i forhold til organisationens målsætninger, strategi og værdier. Derfor er den indledende dialog om jeres ønsker og behov helt central for vores samarbejde.

Analyse og kreativ tænkning

For at skræddersy et forløb til jer har jeg brug for viden og indsigt i organisationen, teamet og afdelingen. Det gør det muligt at arbejde målrettet med projektet ud fra jeres specifikke behov. Under forberedelserne drøfter vi de udfordringer som skal ændres for at I får det bedst mulige resultat. Det er vigtigt, at der er fuld tillid mellem os, og derfor er der tavshedspligt om alt det, vi drøfter.

Afstand giver perspektiv

Et udviklingsforløb kan sammenlignes med en træningslejr. Når deltagerne får et pusterum fra hverdagen, bliver der overskud til at arbejde fokuseret med at udvikle og ændre jeres praksis. Derfor anbefaler jeg, at workshops holdes uden for de vante rammer.

Teori og praksis hånd i hånd

Teori uden praksis ændrer ikke noget, og praksis uden nye perspektiver er blot en gentagelse af fortiden. Når sund fornuft ikke længere er nok til at løse vores udfordringer, skaber det værdi at få tilført ny viden. For mig handler erhvervspsykologi om at forstå de mekanismer, som kan blokere for et konstruktivt samarbejde. Derfor benytter jeg ofte test og testværktøjer til at sikre et fælles sprog om personligheden. MEN de står aldrig alene. 

Den, der arbejder, lærer

Min procesfacilitering tager udgangspunkt i jeres potentialer og kompetencer. Derfor kan I forvente at blive aktiveret og engageret under hele forløbet. I får lejlighed til at arbejde med praktiske øvelser i et trygt og risikofrit læringsmiljø, så I føler jer klædt på til at træne videre, når I kommer tilbage på jobbet. De løsninger, I finder, skal sikre ejerskab af resultaterne, når I sammen skal finde vejen til effektiv forankring af jeres udviklingstiltag.

Ærlig anerkendende feedback

Min feedback bygger på et anerkendende fokus, som har blik for potentialet i både den enkelte medarbejder, teamet og arbejdspladsens rammer. I lærer af jeres sejre og ser udviklingspotentialet i de mindre vellykkede situationer. Det giver markant større udbytte og understøtter en konstruktiv feedbackstruktur. I kan forvente, at jeg deler det, jeg får øje på.

Tilbage til hverdagen

70 % af vores læring sker, mens vi arbejder. 20 % sker i dialog med andre. Det kan være gennem coaching og sparring med en leder, en kollega eller mig. Kun 10 % sker gennem formel træning på et kursus eller en workshop. Derfor er mit altoverskyggende fokus, at læringen skal kunne anvendes i hverdagen.

Gode intentioner og inspiration fra en workshop følges op af en konkret handlingsplan. Derfor laver vi sammen en praktisk plan for det videre forløb efter workshoppen. Herefter kan I vælge, om I selv ønsker at stå for opfølgningen, eller om vi skal gøre det sammen. HUSK at det er de konkrete tiltag og opfølgningen, der sikrer, at læringen forankres, at aftalerne bliver ført ud i livet, og at de gode intentioner bliver til virkelighed.

Min værktøjskasse indeholder bl.a.

MBTI
OPQ
MMTIC
CPI260
SHL
JTI
FIVE
Firob

"Vi ser ikke ting som de er, men som vi er"

Anais Nin

Måske er det tid til at skifte perspektiv.